2013. június 11., kedd

A thelemiták 11 alapelve

Mi az a Thelema?

1. Tudom, hogy jogom és célom felfedezni és kifejezni önmagam.

2. Tudom, hogy minden más élőlénynek is ugyanilyen joga és célja felfedezni és kifejezni önnön természetét.

3. Elfogadok minden embert attól függetlenül, hogy hogyan néz ki, vagy miben hisz, és elfogadok minden pillanatot attól függetlenül, hogy az jó, vagy rossz.

4. Mindig növekszem, mindig kutatok, és mindig többre törekszem minden dologban.

5. Úgy tekintek az élet nehéz dolgaira, mint tanáraimra, akik segítenek fejlődni, és magamhoz ölelem őket.

6. Sosem felejtem, hogy élni és tudatosnak lenni egy titokzatos áldás, ami mindig hálát és örömet érdemel.

7. Élvezem a szépséget mindenkiben és mindenben, és azon vagyok, hogy még több szépség legyen jelen a világon.

8. Kutatom az igazságot: gondolok magamra; őszinte vagyok magammal és másokkal, és kíváncsi vagyok magamra és másokra.

9. Felfedezem és fejlesztem kreativitásom az élet minden területén, és segítek másoknak is ebben.

10. Mindennel összeköttetésben vagyok az Univerzumban, ezért harmóniában élek más emberekkel, állatokkal, növényekkel, és minden dologgal a Földön, és az egész Kozmoszban egyaránt.

11. Nevetek: örömömet lelem a világ minden dolgában, és nem veszem magam túl komolyan.
 
¤ IAO131
 

2013. május 20., hétfő

Felismerések II.

Mi az a Thelema?

I - Thelema / Akarat >>> Önmegvalósítás

II - Agapé / Szeretet >>> Egység

III - Elefthéria / Szabadság >>> Egyediség

--------------------------------------------------------------

Ízisz (Nuit) - Női

                    Negatív

                    Semmi

Szeth (Hadit) - Férfi

                       Pozitív

                       Minden

Hórusz (Ra-Hoor-Khuit) - Gyermek

                                         Relatív

                                         Személyes

--------------------------------------------------------------

Nyugati hagyományok - Helyes / Helytelen >>>

                                        Körülmények: -

                                        Személyiség: -

Keleti hagyományok - Helyes / Helytelen >>>

                                     Körülmények: +

                                     Személyiség: -

Thelema - Helyes / Helytelen >>>

                    Körülmények: +

                    Személyiség: +


¤ Fügedi Tamás

2013. május 9., csütörtök

Az Arató és a Bölcs Ember példázata

Mi az a Thelema?

50. Adonai (1) aztán újra így szólt V.V.V.V.V. (2) -hez: A föld megérett a szüretre; együnk hát szőlőjéből, s ittasodjunk le tőle.

51. És V.V.V.V.V. ekként válaszolt: Ó uram, ... hogyan fognak e szavak hangzani az emberek gyermekei számára?

52. És Ő így válaszolt: Nem úgy, ahogy te gondolod. Biztos lehetsz benne, hogy e mondat minden betűjének meg van az értéke; de vajon ki fogja meghatározni ezt az értéket? Mert az mindig más az azt megalkotó Személy értelmétől függően.

53. És Ő így válaszolt: De hát nincs-e nálam a bölcsesség kulcsa? Öltözetem a hús teste; egy vagyok az Örök és Mindenható Istennel.

54. Adonai így szólt: Tiéd a Sólyom (3) Feje, és Falloszod Asar (4) Fallosza. Ismered a fehéret, ismered a feketét, és tudod azt, hogy ezek egyek. De miért vágysz egyenértékük tudására?

55. És ő így szólt: Hogy Munkám megfelelő legyen.

56. És Adonai így szólt: Az erős, barna arató megmozgatta kaszáját, és boldog volt. A bölcs ember vizsgálgatta izmait, elmélkedett, és semmit sem értett, és szomorú volt. Arass hát, és élvezd az életet!

Jegyzetek:

(1) - Isten
(2) - Aleister Crowley
(3) - Hórusz
(4) - Ozirisz

http://hermetic.com/crowley/libers/lib65.html
http://iao131.com/2012/09/03/the-parables-and-lessons-of-liber-lxv-part-4/

2012. július 21., szombat

Felismerések I.

Mi az a Thelema?

                                        Te vagy az Egység, bárhol is vagy.

                                                    Járd a saját utad.

                                            Egység:                         Egyediség:
                                        Isten akarata            Szabad akarat

                                                         Igaz Akarat

Én vagyok a Mindenség, és Te is. Én vagyok az Örökkévalóság, és Te is. Én vagyok Te. Te vagy Én.

A Szeretet nem más, mint az Egységtudat.Nem egy vallás felvétele után kell személyiséget váltani, hanem meg kell keresni a személyiségedhez legjobban illő vallást. Minden út Istenhez vezet.

A Gyönyör és a Szenvedés is az Egység alkotóelemei. Töltekezz el mindkettővel, egyesülj velük szerelmes ölelésben. Szolgáld az Egyet, uralkodj a Kettőn.

Az ember mindig is képtelen volt elfogadni saját Árnyékát, ezért azt önmagán kívülre lökte és megszemélyesítette. Így hozta létre a Sátán figuráját, ahelyett, hogy elfogadta volna Isten mindenhatóságát, és a Létezés Egységét.

A Thelemizmus hedonizmus is, hisz a Törvény értelmében ("A szerelem a törvény, a szerelem az akarat szolgálatában.") mindennapi feladatunk, hogy egyesüljünk a világgal, minden pillanatban kibékítsük önmagunkban az ellentétek illúzióját; szeretkezzünk az adott valósággal, legyen az "jó" vagy "rossz". Az egyesülés pedig mindig gyönyörérzettel jár, így számunkra minden tudatos cselekvés gyönyör és eksztázis.

Azoknál az embereknél, akik nem foglalkoznak saját személyiségükkel, saját életükkel, hanem csak élik az életet, ami eléjük vettetett még az állatok is mélyebb spirituális szinten állnak. Az állatok ugyanis színtiszta ösztöntől vezérelve élik életük, épp úgy, ahogy az az Univerzális rendszerbe illeszkedik. Más szavakkal: Istennek tetsző életet élnek, hisz nincs választási lehetőségük, csak megélik az életük - igaz, tudatosság nélkül. Ám az embernek megadatott a választás lehetősége, a gondolkodás lehetősége, az irányítás lehetősége. Elsődleges feladata, hogy megvalósítsa Önmagát az életben. (Megismerés - Elfogadás - Beteljesítés) Az állatokkal ellentétben, akiknek egységes sorsuk/akaratuk van, nekünk embereknek személyre szabott a rendeltetésünk. Minden egyes embernek meg kell találnia saját Igaz Akaratát, ami jelen esetben a személyes sorsát jelöli, és be kell teljesítenie azt. Enélkül nincs értelme az életének, és végsősoron nincs joga magához az élethez sem. Ez az út az Önmegvalósítás útja.

Minden Egy. Ne húzz határokat oda, ahol valójában nincsenek.

¤ Fügedi Tamás

2012. január 12., csütörtök

A Master Therion Üzenete

Mi az a Thelema?

                   "Tégy, amit akarsz, s ez lészen a Törvény teljessége."
                   "Nincs Törvény a Tégy, amit akarsz-on túl."
                   "A Törvény szava: θελημα."
                    θελημα - Thelema - azaz: Akarat.

A Kulcs ezen Üzenethez ez a szó: Akarat. E Törvény elsődleges és nyilvánvaló jelentése az antitézisével nyer bizonyságot: "A Bűn szava a Korlátozás."
        Újra: "Semmi máshoz nincs jogotok, csak, hogy azt tegyétek, amit akartok. Cselekedjetek, és senki sem mond nemet. Mert a tiszta akarat céltól mentesen, az eredmény utáni vágytól szabadon, minden szempontból tökéletes."
        Fontold meg jól e szavakat; ez ugyanis magába foglalja azon elméletet, miszerint ha minden férfi és nő akarata - az igaz akarata - szerint cselekedne, nem lenne érdekütközés. "Minden férfi és minden nő egy csillag", és minden egyes csillag egy meghatározott pályán mozog háborítatlanul. Rengeteg hely van mindegyik számára; csupán a rendezetlenség az, ami zavart okoz.
        E szempontok alapján egyértelműnek kell lennie annak, hogy a "Tégy, amit akarsz" nem azt jelenti, hogy "Tégy, amihez kedved van". Ez ugyanis a Szabadság megdicsőülése; de ugyanakkor a létező legszigorúbb kötelék is egyben.
        Tégy, amit akarsz - és semmi mást. Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen ettől az egyszerű és szent feladattól. A Szabadság abszolút, hogy akaratod szerint cselekedj; de hogyha bármi más dolgot próbálsz tenni, azonnal akadályokba fogsz ütközni. Minden olyan cselekedet, ami eltér ezen egyetlen pálya határozott irányától, az egyenetlen, gátló körülmény. Az Akarat nem lehet kettő, csak egy.
        Megjegyzendő továbbá, hogy ennek az akaratnak nemcsak szimplán tisztának, egyedülinek kell lennie, ahogy fent említettük, hanem "céltól mentesnek" is. E különös mondat mellett meg kell, hogy álljunk. Ez arra is utalhat, hogy bármely cél tompíthatja az akaratot; világosan fogalmazva: az "eredmény utáni vágy"-tól mentesnek kell lennie.
        Bár ezt a mondatot úgy is olvashatjuk, hogy "a céllal nem kielégítve" - pl. fáradhatatlan energiával. A koncepció tehát egy örökös mozgás - végtelen és megváltoztathatatlan. Ez a Nirvána, csak dinamikusan és nem statikusan - és ez végül is ugyanazt a dolgot jelenti.
        Tehát a mágus nyilvánvaló gyakorlati feladata, hogy felfedezze valódi akaratát, hogy aztán ezenmód gyakorolhassa azt, és legjobban úgy teljesítheti ezt, hogy a Liber Thisarb (lásd Equinox I (7), 105. oldal) gyakorlatait követi, vagy az ehhez hasonló írásokét, amikről még a későbbiekben szó eshet.
        Bizonyára most már mindenki számára tökéletesen érthető a Master Therion Üzenete.
        Két kötelességed van: (1) Fedezd fel, mi az Akaratod. (2) Gyakorold ezen Akaratot (a) határozottan, (b) ragaszkodás nélkül, (c) békésen.
        Aztán - és csakis aztán - vagy harmóniában a Dolgok Működésével, és csak ezután lesz akaratod része Isten Akaratának, és épp ezért egyenértékű vele. És mivel az akarat nem más, mint az önvaló dinamikus megjelenése, és mivel két különböző önvalónak nem lehet egyforma akarata; ezért, ha az akaratod Isten akarata, Te vagy Az.
        Már csak egy szó maradt, ami magyarázatra szorul. Másutt írva vagyon - bizonyosan nagy megelégedettségünkre - "A szerelem a törvény, a szerelem az akarat szolgálatában."
        Mindezt úgy kell értelmezni, hogy bár az Akarat a Törvény, ezen Akarat természete a Szerelem. De ez a Szerelem olyan, mintha ezen Akarat mellékterméke lenne; nem mond ellen neki, de nem is helyettesíti azt; és ha bármely válságos helyzetben valami ellentmondás mutatkozik, akkor az Akarat az, ami a helyes útra térít bennünket. Lám, bár a Törvény Könyvében sok szó esik a Szeretetről, mégsincs benne helye Érzelgősségnek. A Gyűlölet maga majdnem olyan, mint a Szeretet! "Testvérekként küzdjetek!" A világ összes férfias faja érti ezt. A Liber Legis Szeretete mindig bátor, erőteljes, vagy éppen orgiasztikus. Jelen van a gyengédség is, de ez az erő gyengédsége. Hatalmas és rettenetes és dicsőséges, ám nem más, mint az Akarat szent lándzsáján lobogó zászló, mint a Thelema Lovag-szerzetesei kardját díszítő felirat.

A szerelem a törvény, a szerelem az akarat szolgálatában.

2011. november 25., péntek

Korongok Hercegnője


"Nuit, Úrnőnk a Csillagokban! A Világ nem más, mint a Te játékod, fenséges Kísérleted!"

Mi az a Thelema?

2011. november 15., kedd

A Tizennegyedik Aethyr hívása, kit úgy hívnak UTI

Mi az a Thelema?

Fellép a kőre egy fehér kecske, majd egy zöld sárkány és egy homokszín bika, ám nyomban tovatűnnek. A sötétnek oly vastag itt leple ez Aethyr előtt, hogy úgy tűnik lehetetlen keresztülhatolni rajta. De ott egy hang, mely mondja:

Hódolj, Ím az Idő Éjszaka Ura ki felkeveri s farkával köpüli ki az nyálkát s annak habjából alkot ő csillagzatokat. S a Python és Szfinx harcában ama dicsőség a Szfinxé, de az győzelem a Pythont illeti.

Most a sötétség leple számtalan vékony fekete fátyollá alakul át, mi egyenként hasítható csupán. És a hang mondja:

Nincs fény sem tudás sem szépség és állandó-alap hová tartasz az Királyságában a Sírnak. A féreg megkoronáztatott. Mindaz mi voltál megette ő már, s mindaz mi most vagy lesz őnéki legelője holnapig. És minden, mi lehetnél, semmi az. Te, ki belépni vágysz az Idő Éjszaka Urának birodalmába, le kell tenned elébb ezen terhet. Bentmélyen egészen pedig, nemcsak ama felszínen.

De én tovább szaggatom a fátylat, hogy megpillanthassam UTI látványát s meghallhassam hangját őnéki. S ott a hang:
Fölvette a fekete magszemet.
Egy másik hang válaszol:
Másként nem tudná elültetni a Rózsát.
S az első hang:
Ivott a halálnak vizeiből.
A válasz:
Másként nem öntözhetné a Rózsát.
És az első hang:
Megégette magát az élet Tüzénél.
És a válasz:
Másként nem süttethetné napfénnyel a Rózsát.

S az első hang olyannyira halk, hogy meg sem hallom. De a válasz ez:
Másként nem szakajthatná le a Rózsát.

És én még tovább megyek, küzdve a feketeséggel. S hirtelen földrengés lett. Ezer cafatra szakad szét a fátyol s a darabok a kerekedett forgószéllel szállnak tova. És megjelent ott előttem egy Angyal, teljes dicsőségében, Apophis s Typhon jelében. Homlokán csillag, körötte nagy sötétség s fenevadak ordítása. És lámpások mozognak abban a sötétségben. Az angyal pedig emígyen szól: Távozz! Mert hiszen csakis teljes sötétségben idézhetsz énengemet. Csakis abban tűnök elő s fedem fel UTI titkait. Mert azon titkok oly nagyok s rettentők. Napot látva kimondhatatlanok.

Ígyhát visszavontam magamat.

(Eddig a látomás Da’leh Addin hegyén Bou-Sada közéleben)

1909. December 3. délután 2.50.-3.15. h között

Az angyal ismét megjelenik.

A feketeség oly vastagodva gyűlik, oly átható, oly nyomasztó, hogy úgy vélem minden más sötétség ragyogó fénynek tűnne itt.
A hangja suttogásként jön:

Ó te, ki a Megértés ötven kapujának mestere vagy, nem az én anyám é egy fekete asszony? Ó te ki a pentagram mestere vagy, nem é az tojása szellemnek egy fekete tojás? Itt a rémület tartózkodik s vak fájdalma Léleknek, s lám még Én, ki a magányos fény vagyok, szikra bezárva, Apophis s Typhon jelében megállva.

Én vagyok az kígyó, mely ember lelkét fény vágyával elnyeli. Én vagyok az láthatatlan vihar, mi sivárságba burkolja a világot. Nevem Káosz és sűrű sötétség. Tudd hát, hogy vörös a földnek sötétsége s a levegőé szürke, ám legteljesebb sötétség a léleknek sötétsége.

Tojása az szellemnek egy baziliszkusz tojás s ötven pedig kapuja a megértésnek, ez a jele Skorpiónak. Lánggal koronázottak oszlopai a neophytának s Adeptusok boltozatát ragyogja be Rózsa. És a mélységben van az sólyomnak szeme. Ám de a nagy tengeren csillagot sem holdat Templom Mestere nem találhat.

Éppen válaszolni akartam neki, hogy: ”A fény bennem van.” Ám mielőtt szavakat formálhattam volna, ő válaszolt meg engem hatalmas szavával a Mélység Kulcsának. És mondja:

Az éjszakába léptél: vágyódsz e még nappalhoz? Bánat az én nevem és nyomorúság. Leány vagyok, nagy szomorúsággal. Itt még lóg a Megfeszített s zokog nem megszült gyermekei felett az Anya. Meddőség az én nevem és vigasztalanság. Elviselhetetlen az fájdalmad tenéked és gyógyíthatatlan az sebed is tenéked. Így szóltam: Borítson be az sötétség: s vigyázz, az vesz körül én engemet mi a névtelen sötétség. Ó te, ki száműzted az fényt le a földbe, így kell tenned mindörökre. S nem ragyoghat te reád a napnak az fénye, s fényezüstjét hold reád többé nem bocsátja, mind rejteznek csillagok. Hisz túlléptél e dolgokon, ezen dolgok szükségén, mind e dolgok vágyain.

Mikről úgy hittem eddig sziklák alakjai, - inkább érezvén, mint látva, - most fátyolfedett Mestereknek tűnnek, teljes nyugalomban ülve, csendben. Másiktól egyikük sem különböztethető meg.

És az angyal mondá:

Nézd, hová vezetett Angyalod! Hírnév az mit kértél te, hatalom, s öröm, egészség és jólét, kívántad az szerelmet és nappalok vége hosszát. Oktopuszként ragadtad nyolc karral az életet. Kerested a négy erőt, kutattad a hét gyönyört, szabadulást tizenkettőt, huszonkettő kiváltságot s mind ama negyvenkilenc megnyilvánulást is s olybá lettél lám mint Ezeknek itt egyike. Meghajlott a hátuk, min nyugszik az mindenség. S mert nem monda ki dicséretet, elleplezett arcuk.

Ezen adeptusok piramisnak tűnnek --- csuklyájuk s palástjuk, mint piramisok.

És az angyal mondá:

Valóban, a Piramis BeavatásTemploma. Valóban, sírkő is egyúttal. Úgy véled tán élet van az Templom Mesteriben, kik az Tengeren ülnek tábort kámzsával befedve?  Valóban, nincs élet őbennük.

Sarujuk tiszta fény volt, de mert szent föld emez Éter, levetették lábaikról s hajíták a mélybe.

Emitt nincsen forma mi megjelenne, s az látványa Istennek szemtől szembe, amint hívják a feloldódás – az Athanorban átalakítás -  után, avagy hogyan  az elmélkedéskohóban kikalapáltatott. Káromlás gúny emitt csupán.

S az Üdvözítő Látomás nincs többé, a Magasztos dicsősége nincs többé. Nincs több tudás. Nincs boldogság. Nincs több erő. S nincsen a szépség sem többé. Mert Megértésés Helye ez: a Kezdetekkel vagy te egy.

Igyál én beszédem mirhájából, mit sziklabogáncs zúzatott, mi festékében tintahalnak oszlatott, s mit az belladonna illatosított.

Ez bor az melyet Iacchus borára ittak egykoron. Kenyérként pedig sót ehetsz, élhetsz Ó te magván Ceresnek, mi hájat hízatott! Mert tiszta lénynek lenni tiszta semmi az, s a bölcsességnek mi tiszta, így tiszta tisztasága ----. Így csend hát az megértés mi tiszta s nyugalom és sötét. Hetvennek hívják a szemet, s az tripla Aleph, mit te felfogsz, megosztatott számába ama rettentő szónak, mi a Mélységnek Kulcsa.

Én vagyok Hermes, jövék az Atyától, ez utolsó szavakban mindezen dolgokat kifejteni tenéked, mielőtt ezek közt elfoglalod néked való tenhelyed. Őnéki szemeik lepecsételtettek, őnéki füleik beszennyeztettek, őnéki szájuk betapasztatott. Önmagukba burkoltattak, kiszáradott testjeiknek likőrje, így hát kis por-piramison kívül belőlük más semmi nem marad.

És az ragyogó fénye a kényelemnek, és az igazságnak éles kardja is és mindaz erő, szépség, miből megalkották önmaguk, száműzetett belőlük, ahogyan írva vagyon: ”Láttam a Sátánt villámként zuhanni le a Mennyből.” Mint lángoló kard lett hajítva be a mélybe, hol az négy vadállat őrködik. És mint hajnalcsillag Jupiter mennyboltján jelent meg, avagy éjcsillagként. És így a fény még a földre is világít, s hoz reményt-segedelmet azoknak kik a gondolat sötétjében leledznek s isszák mérgét az életnek. Ötven kapuja van a megértésnek s ezért száz és hat az évszak. És minden évszak neve Halál.

Ezen beszéjj altt az Angyal végig fogyott, pislákolt és rezgett s most kihunyt.

És én visszatérek a testbe, mint láng a nagy szélben sietve. Az idéző-tükör felmelegedett, s benne önfénye világított.

1909. December 3. este 9.50.-11.15.h között 
Bou-Saada

[Rásonyi Ábel fordítása]