2011. szeptember 13., kedd

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus [I.]

Mi az a Thelema?

A Beavatás Urának nevében, Ámen.

1. Sólyom képében repülök és szállok alá: hatalmas kiterjesztésű szárnyaim a smaragdok anyjából készültek.

2. Lecsapok a fekete földre; és az zöld színbe öltözik tiszteletemre.

3. Föld Gyermekei! örvendjetek! örvendjetek igazán; mert üdvösségtek órája közeleg.

4. Elérkezett a szomorúság vége; magammal ragadlak kimondhatatlan örömömbe.

5. Csókkal illetlek és a menyegzőre kísérlek benneteket: lakomát rendezek számotokra a boldogság házában.

6. Nem azért jöttem, hogy utasítsalak, vagy hogy rabszolgává tegyelek benneteket.

7. Nem kívánom azt, hogy hátat fordítsatok az érzékiségnek, a semmittevésnek, a butaságnak.

8. De örömet hozok a gyönyörhöz, békét a bágyadtsághoz, bölcsességet a balgasághoz.

9. Minden, amit tesztek helyénvaló, ha örömötöket lelitek benne.

10. Azért jöttem, hogy megszüntessem a bánatot, a fáradtságot, és mindazt, ami rabszolgává akar tenni titeket.

11. Mámorító bort töltök poharatokba, ami gyönyörrel tölt el alkonyatkor és hajnalban is.

12. Tartsatok velem és nektek ajándékozok mindent, ami kívánatos ezen a földön.

13. Mert amit nektek adok, ahhoz képest a Föld és örömei árnyékok csupán.

14. Azok elillannak, de az én örömöm kitart egészen a végig.

15. Álarc mögé rejtőztem el: egy fekete és szörnyű Isten vagyok.

16. Bátorságot leigázó félelemmel közelítsetek hozzám: hajtsátok le fejetek oltáromra, várjátok kardom suhintását.

17. De a szerelem első csókja fog ragyogni ajkatokon; és minden sötétségem és rémületem fénnyé és örömmé változik majd.

18. Csak azok buknak el, akik félnek. Azokat, akik a rabszolgaság igájában görnyednek, míg csak el nem felednek egyenesen állni; őket megvetem.

19. De titeket, kik ellenszegültetek a törvénynek; titeket, kiket leigázott a bonyolultság vagy a kényszer; majd magam mellé veszlek, igen, magam mellé veszlek.

20. Nem kérem tőletek, hogy áldozatot mutassatok be oltáromon; én vagyok az az Isten, aki mindent megad.

21. Fény, Élet, Szerelem; Erő, Képzelet, Tűz; ezeket adom nektek: kezeim tele vannak velük.

22. Az elindulás öröm; az utazás öröm; a megérkezés öröm.

http://hermetic.com/crowley/libers/lib90.html

2011. szeptember 1., csütörtök