2012. január 12., csütörtök

A Master Therion Üzenete

Mi az a Thelema?

                   "Tégy, amit akarsz, s ez lészen a Törvény teljessége."
                   "Nincs Törvény a Tégy, amit akarsz-on túl."
                   "A Törvény szava: θελημα."
                    θελημα - Thelema - azaz: Akarat.

A Kulcs ezen Üzenethez ez a szó: Akarat. E Törvény elsődleges és nyilvánvaló jelentése az antitézisével nyer bizonyságot: "A Bűn szava a Korlátozás."
        Újra: "Semmi máshoz nincs jogotok, csak, hogy azt tegyétek, amit akartok. Cselekedjetek, és senki sem mond nemet. Mert a tiszta akarat céltól mentesen, az eredmény utáni vágytól szabadon, minden szempontból tökéletes."
        Fontold meg jól e szavakat; ez ugyanis magába foglalja azon elméletet, miszerint ha minden férfi és nő akarata - az igaz akarata - szerint cselekedne, nem lenne érdekütközés. "Minden férfi és minden nő egy csillag", és minden egyes csillag egy meghatározott pályán mozog háborítatlanul. Rengeteg hely van mindegyik számára; csupán a rendezetlenség az, ami zavart okoz.
        E szempontok alapján egyértelműnek kell lennie annak, hogy a "Tégy, amit akarsz" nem azt jelenti, hogy "Tégy, amihez kedved van". Ez ugyanis a Szabadság megdicsőülése; de ugyanakkor a létező legszigorúbb kötelék is egyben.
        Tégy, amit akarsz - és semmi mást. Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen ettől az egyszerű és szent feladattól. A Szabadság abszolút, hogy akaratod szerint cselekedj; de hogyha bármi más dolgot próbálsz tenni, azonnal akadályokba fogsz ütközni. Minden olyan cselekedet, ami eltér ezen egyetlen pálya határozott irányától, az egyenetlen, gátló körülmény. Az Akarat nem lehet kettő, csak egy.
        Megjegyzendő továbbá, hogy ennek az akaratnak nemcsak szimplán tisztának, egyedülinek kell lennie, ahogy fent említettük, hanem "céltól mentesnek" is. E különös mondat mellett meg kell, hogy álljunk. Ez arra is utalhat, hogy bármely cél tompíthatja az akaratot; világosan fogalmazva: az "eredmény utáni vágy"-tól mentesnek kell lennie.
        Bár ezt a mondatot úgy is olvashatjuk, hogy "a céllal nem kielégítve" - pl. fáradhatatlan energiával. A koncepció tehát egy örökös mozgás - végtelen és megváltoztathatatlan. Ez a Nirvána, csak dinamikusan és nem statikusan - és ez végül is ugyanazt a dolgot jelenti.
        Tehát a mágus nyilvánvaló gyakorlati feladata, hogy felfedezze valódi akaratát, hogy aztán ezenmód gyakorolhassa azt, és legjobban úgy teljesítheti ezt, hogy a Liber Thisarb (lásd Equinox I (7), 105. oldal) gyakorlatait követi, vagy az ehhez hasonló írásokét, amikről még a későbbiekben szó eshet.
        Bizonyára most már mindenki számára tökéletesen érthető a Master Therion Üzenete.
        Két kötelességed van: (1) Fedezd fel, mi az Akaratod. (2) Gyakorold ezen Akaratot (a) határozottan, (b) ragaszkodás nélkül, (c) békésen.
        Aztán - és csakis aztán - vagy harmóniában a Dolgok Működésével, és csak ezután lesz akaratod része Isten Akaratának, és épp ezért egyenértékű vele. És mivel az akarat nem más, mint az önvaló dinamikus megjelenése, és mivel két különböző önvalónak nem lehet egyforma akarata; ezért, ha az akaratod Isten akarata, Te vagy Az.
        Már csak egy szó maradt, ami magyarázatra szorul. Másutt írva vagyon - bizonyosan nagy megelégedettségünkre - "A szerelem a törvény, a szerelem az akarat szolgálatában."
        Mindezt úgy kell értelmezni, hogy bár az Akarat a Törvény, ezen Akarat természete a Szerelem. De ez a Szerelem olyan, mintha ezen Akarat mellékterméke lenne; nem mond ellen neki, de nem is helyettesíti azt; és ha bármely válságos helyzetben valami ellentmondás mutatkozik, akkor az Akarat az, ami a helyes útra térít bennünket. Lám, bár a Törvény Könyvében sok szó esik a Szeretetről, mégsincs benne helye Érzelgősségnek. A Gyűlölet maga majdnem olyan, mint a Szeretet! "Testvérekként küzdjetek!" A világ összes férfias faja érti ezt. A Liber Legis Szeretete mindig bátor, erőteljes, vagy éppen orgiasztikus. Jelen van a gyengédség is, de ez az erő gyengédsége. Hatalmas és rettenetes és dicsőséges, ám nem más, mint az Akarat szent lándzsáján lobogó zászló, mint a Thelema Lovag-szerzetesei kardját díszítő felirat.

A szerelem a törvény, a szerelem az akarat szolgálatában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése