2011. október 31., hétfő

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus [II.]

Mi az a Thelema?

23. Ha szomorúak vagy kimerültek vagy dühösek vagy elégedetlenek vagytok, akkor tudhatjátok, hogy elveszítettétek az arany fonalat, a fonalat, aminek segítségével Eleuszisz ligeteinek szívébe vezetlek benneteket.

24. Tanítványaim büszkék és gyönyörűek; erősek és fürgék; úgy uralják életük, mint hatalmas hódítók.

25. A gyengeség, a félénkség, a tökéletlenség, a gyávaság, a szegényesség, a siralmasság - ezek az én ellenségeim, és azért jöttem, hogy elpusztítsam őket.

26. De ez könyörületesség is: a föld betegségének vége. A gazok kigyomlálása: a virágok megöntözése.

27. Ó, gyermekeim, ti szebbek vagytok a virágoknál: nem fogtok elhervadni évszakotok végén.

28. Szeretlek benneteket; meghintelek titeket a halhatatlanság isteni harmatával.

29. E halhatatlanság nem csupán hiú remény a síron túlra: a boldogság biztos tudatosságát ajánlom fel nektek.

30. Ezt ajánlom most azonnal itt a földön; mielőtt eljön az utolsó óra, velem lesztek Ott, ahová a Halál be nem teheti a lábát.

31. Földi hatalmat és földi boldogságot is kaptok tőlem; jólétet, egészséget és hosszú életet. Tisztelet és szeretet jár majd a lábatok nyomában és simul majd szívetek köré.

32. Csak a ti ajkaitok kóstolhatja az ízletes bort - Iakkhosz borát; ezek az ajkak még a Gyönyörű Istenség mennyei csókját is megkaphatják.

33. Felfedek előttetek egy hatalmas misztériumot. A magasság szakadéka és a mélység szakadéka között álltok.

34. Bármerre is mentek egy Társ fog ott várni; és ez a Társ Ti Magatok vagytok.

35. Nem lehet más Társatok.

36. Sok emberből lett bölcs. Azt mondták: "Keressétek a csillogó Képmást a színtiszta arany borította helyen, és egyesüljetek Vele."

37. Sok emberből lett balga. Azt mondták: "Ereszkedjetek le a sötéten ragyogó világba, és keljetek egybe a Fertő Vak Teremtményével."

38. Én, ki túl vagyok Bölcsességen és Balgaságon, ím ezt mondom néktek: kössétek meg mindkét házasságot! Egyesüljetek mindkét féllel!

39. Óvakodjatok, óvakodjatok, szólám, nehogy míg az egyik után kutattok elveszítitek a másikat!

40. Tanítványaim egyenesen állnak; fejük a mennyek fölött, lábuk a poklok alatt.

41. De mivel van, aki természetéből fakadóan az Angyalokhoz vonzódik, és van, aki a Démonokhoz, ezért az előbbi erősítse viszonyát az alsó világgal, az utóbbi pedig kapcsolódjon erősebben a felső világhoz.

42. Így lészen tökéletes az egyensúly. Segíteni fogom tanítványaim; amilyen gyorsan megszerzik e kiegyensúlyozott hatalmat és boldogságot, olyan gyorsan fogom előretolni őket.

43. Egymás után a Láthatatlan Trónusról fognak szólni; szavaik beragyogják majd a világokat.

44. A fenségesség és hatalom mesterei lesznek; gyönyörűek és boldogok; győzelembe és pompába fognak öltözni; szilárd alapokon fognak állni; övék lészen a királyság; igen, övék lészen a királyság.

A Beavatás Urának nevében, Ámen.

http://hermetic.com/crowley/libers/lib90.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése